Visa įranga suteikiama panaudai, paslaugos naudojimosi laikotarpiui.

Išsamesnę informaciją jums suteiks Balticum darbuotojai.