Draugams rekomenduok tai, kas geriausia!

Gauk net iki 9  nuolaidą rekomendavęs paslaugą, kuria pats naudojiesi.

Suteikiamos vienkartinės nuolaidos:

Rekomenduojama paslauga Nuolaida už rekomendaciją
Televizijos abonentams
Balticum Taupusis, Skaitmeninis Taupusis, Antžeminė skaitmeninė TV
Balticum Populiarusis
Skaitmeninis Pagrindinis
Interneto abonentams 
Interneto paslauga

 
Interneto su televizija abonentams rekomendavus abi paslaugas, taikoma abiejų paslaugų nuolaidų suma!

Nuolaida suteikiama, kai rekomenduotas asmuo pasirašo paslaugų teikimo sutartį ir nurodo Tavo adresą. Taikoma tą mėnesį, kai draugas pradeda naudotis Tavo rekomenduota paslauga.